Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 233

Autorzy: Min-You Chen , Shan Cheng :

Tytuł: Optymalizacja wielozadaniowa rozmieszczenia rozproszonych generatorów energii – parametry techniczne, ekonomiczne i środowiskowe

Streszczenie: Artykule zaproponowano model optymalizacji wielo-zadaniowej na potrzeby rozmieszczenia rozproszonych generatorów energii. Dla zapewnienia różnorodności aplikacji, zastosowano algorytm NSGA-II do nieliniowej, kombinacyjnej optymalizacji trzyzadaniowej. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych potwierdzających skuteczność działania, ograniczenie strat mocy i redukcję emisji zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: generacja rozproszona, optymalizacja wielo-zadaniowa, NSGA-II, optymalne rozmieszczenie

wstecz