Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 226

Autorzy: Guiting Xue , Yan Zhang , Dakang Zhu :

Tytuł: Kompleksowe sterowanie i optymalizacja rozpływu mocy w mikro-sieci DC małej skali w zastosowaniu mieszkaniowym

Streszczenie: W artykule skupiono się na zagadnieniu sterowania mikro-siecią DC małej skali w zastosowaniu mieszkaniowym, zasilanej z systemu złożonego z paneli fotowoltaicznych (ang. photovoltaic array), ogniw paliwowych (ang. fuel cell) oraz super-kondensatora (ang. super-capacitor), z naciskiem na optymalizację rozpływu mocy, zapewnienie dopływu paliwa dla ogniw paliwowych i stabilizację napięcia DC. Przeprowadzono analizę symulacyjną algorytmu, gdzie rozważono przypadki pracy wyspowej i podłączenia do sieci energetycznej.

Słowa kluczowe: micro-sieć DC, generacja rozproszona, sterowanie kompleksowe, praca wyspowa.

wstecz