Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 222

Autorzy: Chams-eddine Feraga , Abdallah Bouldjedri :

Tytuł: Sterowanie polowe pośrednie zorientowane względem wirnika dla jednofazowego silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono sterowanie polowo-zorientowane pośrednie jednofazowego silnika indukcyjnego. Opisano sposób eliminacji asymetrii modelu silnika poprzez wykorzystanie indukcyjności wzajemnej do transformacji zmiennych stojana oraz pominięcie składników rezystancji zależnych od czasu. Daje to możliwość implementacji sterowania wektorowego w maszynie indukcyjnej jednofazowej.

Słowa kluczowe: jednofazowy silnik indukcyjny, sterowanie polowo-zorientowane, odsprzężanie.

wstecz