Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 188

Autorzy: Maciej Sławiński :

Tytuł: Obserwatory doskonałe nieliniowych układów ciągłych

Streszczenie: Artykuł przedstawia teorię obserwatorów doskonałych dla układów nieliniowych. Zostały tu opracowane obserwatory doskonałe dla postaci kanonicznej obserwowalnego układu nieliniowego. Zostały zaprezentowane warunki istnienia obserwatora doskonałego dla układu nieliniowego. Została opracowana metoda pozwalająca na wyznaczenie obserwatora doskonałego dla układu nieliniowego oraz wszystkie rozważania zostały poparte przykładami numerycznymi.

Słowa kluczowe: układy nieliniowe, obserwatory doskonałe, układy singularne

wstecz