Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 185

Autorzy: Paweł Rózga :

Tytuł: Podejście do badania właściwości estru syntetycznego w warunkach skoncentrowanego strumienia cieplnego

Streszczenie: W artykule przedstawiony został problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estru syntetycznego stosowanego jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych. Opisany został szczegółowo układ eksperymentalny umożliwiający przeprowadzenie badań, które pozwolą określić jak zmienia się współczynnik strat dielektrycznych estru gdy zmienia się jednostkowe obciążenie powierzchniowe elementów grzejnych użytych podczas jego podgrzewania. Dodatkowo zilustrowane zostały pierwsze jakościowe obserwacje zjawisk zachodzących podczas podgrzewania estru.

Słowa kluczowe: estry syntetyczne, współczynnik strat dielektrycznych, izolacja ciekła, transformatory.

wstecz