Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 174

Autorzy: Andrzej Karwowski :

Tytuł: Rekonstrukcja szerokopasmowej odpowiedzi systemu z wyników pełnofalowej symulacji elektromagnetycznej z zastosowaniem częstotliwosciowego próbkowania adaptacyjnego i makromodelowania wymiernego

Streszczenie: Okreslenie własciwosci systemu (obiektu) w szerokim zakresie częstotliwosci jest kluczowym problemem w wielu zagadnieniach in- żynierii pola elektromagnetycznego. W tym artykule omawiamy prosty algorytm częstotliwosciowego próbkowania adaptacyjnego, oparty na połowieniu przedziału i poła˛czony z metodą Cauchy’ego interpolacji wymiernej, jako skuteczną metodę szerokopasmowej interpolacji/ekstrapolacji wyników pełnofalowej analizy elektromagnetycznej obiektu promieniującego. Makromodel wymierny wysokiego rzędu jest konstruowany implicite za pomocą algorytmu Stöera-Bulirscha bez koniecznosci rozwiązywania układu równan na współczynniki funkcji interpolującej i obliczania pochodnych. Wszystkie cząstkowe algorytmy interpolacji łatwo dołączyc do istniejących software’owych symulatorów elektromagnetycznych. Skutecznosc omawianego podejscia w połączeniu z metodą momentów zademonstrowano na przykładzie szerokopasmowej analizy prostej anteny cienkoprzewodowej.

Słowa kluczowe: analiza szerokopasmowa, interpolacja wymierna, czestotliwosciowe próbkowanie adaptacyjne, algorytm Stöera-Bulirscha, metoda momentów

wstecz