Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 159

Autorzy: Andrzej Oziemski :

Tytuł: Racjonalizacja gospodarki remontowej bloków energetycznych opalanych węglem w ujęciu probabilistycznym

Streszczenie: W artykule określono wartości podstawowych wskaźników niezawodnościowych dla głównych urządzeń wytwórczych bloków 370 MW na węgiel brunatny, zainstalowanych w największej polskiej elektrowni blokowej – PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Dokonano tego na drodze estymacji parametrów zidentyfikowanych empirycznych rozkładów prawdopodobieństwa występowania czasów pracy i czasów awarii, uzyskanych w oparciu o metodę empirycznej funkcji gęstości prawdopodobieństwa (histogramu) o zadanej liczbie realizacji w klasach.

Słowa kluczowe: blok energetyczny; niezawodność urządzeń wytwórczych; optymalizacja gospodarki remontowej elektrowni.

wstecz