Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 151

Autorzy: Bogusław Węgrzyn , Ryszard Pielichowski :

Tytuł: Badania i ocena skuteczności eliminacji zakłóceń nieliniowych w instalacjach przemysłowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w Spółdzielni Agrofirma Witkowo. Przedmiotem badań były problemy związane z eliminacją zakłóceń nieliniowych w elektroenergetycznej instalacji przemysłowej. Wpływ zakłóceń zbadano poprzez określenie wartości współczynników THDu i THDi oraz metod ich optymalizacji.Opracowano założenia projektowe do przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu eliminacji zakłóceń nieliniowych.

Słowa kluczowe: zakłócenia nieliniowe, sieci elektroenergetyczne, współczynniki nieliniowości.

wstecz