Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 117

Autorzy: Tadeusz Daszczyński , Zbigniew Pochanke :

Tytuł: Aproksymacja charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych

Streszczenie: Modelowanie charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych jest pierwszym krokiem do stworzenia modelu transformatora dla szerokiego pasma częstotliwości. Pomiary wykonane zostały przy użyciu metody SST (ang. Single Sheet Tester) oraz za pomocą analizatora impedancji HP4192A. Do modelowania wykorzystano na początku metodę relokacji biegunów, określaną jako Vector Fitting. Wykonane eksperymenty numeryczne wykazały wrażliwość tej metody na warunki początkowe, początkowe przybliżenia i założenie liczby biegunów. Udana okazała się próba zastosowania metody J. R. Marti’ego uzupełnioną o klasyczną aproksymację metodą najmniejszych kwadratów.

Słowa kluczowe: modelowanie, charakterystyka częstotliwościowa, aproksymacja, blachy transformatorowe

wstecz