Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 113

Autorzy: Włodzimierz Kałat :

Tytuł: Zastosowanie modelu probabilistycznego do oceny żywotności linii kablowych wysokiego napięcia wobec wieloczynnikowego zespołu narażeń

Streszczenie: Przedstawiono ideę modelu probabilistycznego do oceny żywotności linii kablowych uwzględniającego procesy starzeniowe zachodzące w jej elementach składowych pod wpływem pola elektrycznego, oddziaływania mechanicznego i czynnika losowego oraz sposób jego zastosowania do linii kablowych WN u jednego z krajowych zarządców sieci elektroenergetycznej.

Słowa kluczowe: linie kablowe WN, ocena żywotności, model probabilistyczny, starzenie izolacji

wstecz