Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 106

Autorzy: Marian Dołowy , Konrad Gryszpanowicz , Bartłomiej Kalisiak , Monika Karska , Piotr Kapler , Rafał Krzysztoszek , Paweł Piotrowski , Stanisław Ziemianek :

Tytuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod śledzenia przepływów mocy do prognozowania krótkoterminowego strat mocy w krajowej sieci przesyłowej

Streszczenie: Prognozowanie strat mocy w systemie elektroenergetycznym jest trudne przy zastosowaniu klasycznego podejścia. Wynika to ze zmian wielkości mocy płynących w gałęziach sieci oczkowej a także wpływu mocy biernych gałęziowych. Opracowano niebezpośrednią metodę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania strat mocy. Może być ona użyta w procesie planowania stanów pracy sieci w ramach postępowania obejmującego procedury rynku energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: straty mocy, sztuczne sieci neuronowe, sieć przesyłowa, rynek energii elektrycznej.

wstecz