Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 101

Autorzy: Tadeusz Glinka , Waldemar Olech , Marek Glinka :

Tytuł: Wpływ generatora i sieci elektroenergetycznej na niezawodną pracę transformatora blokowego

Streszczenie: Transformator blokowy najczęściej jest połączony bezpośrednio z generatorem synchronicznym. Na uzwojenia transformatora działają wszelkie zaburzenia, tak od strony od strony generatora jak i systemu elektroenergetycznego. W artykule wymieniono rodzaje możliwych zaburzeń i podano przykład jednej awarii transformatora blokowego, która miała miejsce w jednej z elektrowni cieplnych.

Słowa kluczowe: Transformator blokowy, awaria transformatora, naprawa transformatora, zabezpieczenie transformatora

wstecz