Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 66

Autorzy: Jakub Bernatt , Stanisław Gawron , Marek Glinka :

Tytuł: Weryfikacja doświadczalna prądnicy z magnesami trwałymi ze wzbudzeniem hybrydowym

Streszczenie: Prądnice wzbudzane magnesami trwałymi mają prostą budowę i najwyższą sprawnością ze wszystkich maszyn elektrycznych. Te zalety zadecydowały o szerokim ich zastosowanie np. w elektrowniach wiatrowych małej mocy. Wadą tych prądnic jest bark regulacji napięcia, co dyskredytuje je do zastosowań na skalę energetyczną, gdyż nie ma możliwości regulacji współczynnika mocy cosφ. W artykule przedstawiono wyniki badań modelu prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi o mocy 5.5 kW z podwójnym wzbudzeniem: magnesami trwałymi i elektromagnetycznym. Wyniki potwierdzają, że prądnica ze wzbudzeniem hybrydowym ma wysoką sprawność i ma pełne właściwości regulacyjne

Słowa kluczowe: prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi, generator synchroniczny, prądnice ze wzbudzeniem hybrydowym.

wstecz