Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 56

Autorzy: Piotr Bogusz , Mariusz Korkosz , Adam Powrózek , Jan Prokop :

Tytuł: Modelowanie pracy silnikowo-prądnicowej napędu z maszyną reluktancyjną przełączalną

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodykę budowy nieliniowego modelu symulacyjnego napędu z maszyną reluktancyjną przełączalną (Switched Reluctance Machine - SRM) w systemie Matlab/Simulink. Opracowany model umożliwia analizę pracy napędu w stanach statycznych i dynamicznych zarówno przy pracy silnikowej, jak i prądnicowej. Przedstawiony model symulacyjny zbudowano na potrzeby analizy pracy pojazdu elektrycznego napędzanego maszyną reluktancyjną przełączalną. W modelu symulacyjnym napędu uwzględniono wpływ układu energoelektronicznego i kondensatora filtrującego na źródło zasilania. Przedstawiono wyniki symulacji oraz wyniki eksperymentalne pracy napędu w stanach statycznych i dynamicznych.

Słowa kluczowe: Silnik reluktancyjny przełączalny (SRM), pojazd elektryczny, model symulacyjny, praca silnikowo-prądnicowa.

wstecz