Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 49

Autorzy: Tomasz Jakubowski , Ryszard Pałka :

Tytuł: Transformator wysokiego napięcia dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę, projekt i badania laboratoryjne transformatora wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej w reaktorach z barierą dielektryczną. Transformator ten charakteryzuje się niskim sprzężeniem magnetycznym, a indukcyjności strony pierwotnej i wtórnej tworzą dwa równoległe obwody rezonansowe. Znaczna indukcyjność rozproszenia pozwala dostroić częstotliwość rezonansową obwodu, a słabe sprzężenie zachować rezonansową pracę przy zwarciu strony wtórnej.

Słowa kluczowe: transformator wysokiego napięcia, technologia plazmy nietermicznej, wyładowanie z barierą dielektryczną, przekształtniki wysokiego napięcia.

wstecz