Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 1

Autorzy: Krzysztof Rafał , Marian Kaźmierkowski :

Tytuł: Sterowanie układem STATCOM z zasobnikiem energii z kompensacją wyższych harmonicznych i symetryzacją napięć

Streszczenie: W artykule zaprezentowano nową koncepcję układu regulacji statycznego kompensatora synchronicznego (ang. STATCOM) wyposażonego w zasobnik energii – superkondensator. Układ STATCOM, dzięki zaproponowanemu algorytmowi sterowania, zapewnia poprawę wybranych parametrów jakościowych napięcia w sieci rozdzielczej. Może być także stosowany jako sprzęg odnawialnych źródeł energii lub samochodów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną. W artykule opisano koncepcję topologii układu i przedstawiono syntezę proponowanego algorytmu sterowania regulującego amplitudę oraz symetryzującego napięcia oraz kompensującego wyższe harmoniczne. Skuteczność proponowanego algorytmu zilustrowano wynikami symulacyjnymi.

Słowa kluczowe: statyczny kompensator synchroniczny STATCOM, filtr aktywny, jakość energii, zasobnik energii.

wstecz