Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 222

Autorzy: Patrik Moravek , Dan Komosny , Milan Simek , Jakub Muller :

Tytuł: Korygowanie błędu typu flip ambiguity w sieciach typu Ad-hoc

Streszczenie: Wiele przybliżeń lokalizacji w sieci ad-hoc opartych jest na oszacowaniu odległości miedzy węzłami. Ze względu na charakterystykę propagacji sygnału oraz błędy pomiaru, ocena odległości nie jest dokładna. Nasza praca skupia sie na ograniczeniu błędu oszacowania odległości powodowanego przez zjawisko zwane niejednoznacznością typu flip ambiguity. W odróżnieniu od innych prac skupiających się na trilateracji, my skupimy się również na multilateracji. Proponujemy uwydatniony algorytm multilateracji, który ogranicza błędy.

Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci czujników. Sieci ad-hoc.

wstecz