Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 05b/2012 Str. 187

Autorzy: Renato Rizzo , Luigi Piegari , Pietro Tricoli :

Tytuł: Porównanie pracy generatora synchronicznego i indukcyjnego w sieci rozdzielczej

Streszczenie: W artykule wykazano że generator synchroniczny może być z powodzeniem użyty jako jednostka samodzielna i w lokalnej sieci. Porównano dwie sieci – z generatorami synchronicznymi i indukcyjnymi.

Słowa kluczowe: generator synchroniczny, sieć dystrybucyjna.

wstecz