Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 183

Autorzy: Stepan Ozana , Martin Pies :

Tytuł: Modelowanie przepływu ściśliwego media w naczyniu kwionośnym za pomocą środowiska Matlab &Simulink i S-funkcji.

Streszczenie: W pracy opisane jest modelowanie przepływu ściśliwego medium w naczyniu kwionośnym (żyle), gdzie elastyczność naczynia może być zmienna. Przedstawiono model matematyczny rurociągu z rozłożonymi parametrami, który składa się z trzech równań różniczkowo cząstkowych i dwa dodatkowe równania, które opisują gęstości i powierzchnię w funkcji ciśnienia I temperatury. Problem jest rozwiązywany za pomocą środowiska Matlab & Simulink, w szczególności poprzez wykorzystanie S-funkcji i metody różnic skończonych (finite difference method - FDM). Artykuł zawiera analizę przypadku, gdy zestaw impulsów ciśnienia doprowadza się do modelu naczynia. Wynikiem analizy są przebiegi czasowe ciśnienia, temperatury i prędkości wzdłuż naczynia krwionośnego.

Słowa kluczowe: Modelowanie przepływu ściśliwego media w naczyniu kwionośnym za pomocą środowiska Matlab &Simulink i S-funkcji.

wstecz