Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 136

Autorzy: Ali Falehi :

Tytuł: Jednoczesne skoordynowane wykorzystanie tłumienia TCSC i kontrolera napięcia sieci AVR bazujące na technice PSO

Streszczenie: Opisano metodę sterowania stabilnością systemu zasilania przy obecności zakłóceń. Dla tłumienia oscylacji wykorzystano kontroler TCSC a AVR (automatic voltage regulator) jest traktowany jako problem optymalizacyjny. Do sterowania wykorzystano algorytmy rojowe PSO.

Słowa kluczowe: kontroler tłumienia TCSC, kontroler AVR, PSO.

wstecz