Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 128

Autorzy: Amer Bellil , Abdelkader Meroufel :

Tytuł: Inwerter napięciowy PWM do sterowania silnikiem indukcyjnym na podstawie analizy stosunku napięcia do częstotliwości

Streszczenie: Opisano wykorzystanie przekształtnika napięciowego VSI do sterowania trójfazowego silnika AC. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem techniki PWM. Kontrolowany jest strumień w szczelinie powietrznej w celu utrzymania stałego momentu.

Słowa kluczowe: przekształtnik napięciowy, silnik indukcyjny, PWM

wstecz