Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 113

Autorzy: Kaisheng Zhang , Zhijian Li , Yongjian Xu , Shuangshuang Wang :

Tytuł: Metody cyfrowego przedstawiania włókna papierowego

Streszczenie: W artykule opisano szereg metod analizy włókna papieru – głównie metody optyczne. Jak rezultat analizy proponuje się dwuwymiaropwy obraz struktury włókna.

Słowa kluczowe: włókno papierowe, analiza cyfrowa.

wstecz