Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 105

Autorzy: Hong Jiang , Xi Chen , Baifen Liu :

Tytuł: Wykorzystanie metody MSVM do wykrywania guza piersi

Streszczenie: Opisano wykorzystanie metody MSVM (multi-support vector machine) do wykrywania guza piersi. Metoda generuje klasyfikator wektorowy w ośmiu kierunkach a selekcję cech przeprowadza się wykorzystując funkcje Gaussa jako kernel.

Słowa kluczowe: metoda MSVB – multi support vector machine, guz piersi, rozpoznawanie wzoru

wstecz