Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05b/2012 Str. 44

Autorzy: Jiabin Zhou , Ju Tang , Xiaoxing Zhang , Jiagui Tao :

Tytuł: Rozpoznawanie cech wyładowania niezupełnego w wyłącznikach gazowych z wykorzystaniem impulsowo sprzężonych sieci neuronowych i transformaty falkowej

Streszczenie: Przeanalizowano defekty wyłącznika gazowego z wyładowaniem niezupełnym. Defekty te przedstawiane są jako obrazy 3D. Do ekstrakcji cech tych obrazów wykorzystuje się transformatę falkową i impulsowo sprzężone sieci neuronowe.

Słowa kluczowe:

wstecz