Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 275

Autorzy: Sławomir Torbus , Andrzej Jordan :

Tytuł: Analiza wpływu rozmieszczenia przewodów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV na dokładność pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego

Streszczenie: Korzystając z symulacji komputerowej przeprowadzonej w środowisku EMRC NISA określono wpływ rozmieszczenia przewodów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV na dokładność pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego w dwóch stanach linii – normalnej pracy i zwarcia. Dodatkowo, w oparciu o wyniki symulacji , zweryfikowano poprawność modelu matematycznego czujnika interferometrycznego, w którym cewkę pomiarową wykonano ze światłowodu telekomunikacyjnego.

Słowa kluczowe: czujnik interferometryczny, światłowód telekomunikacyjny, linia wysokiego napięcia, MES

wstecz