Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 271

Autorzy: Ryszard Zacirka , Janusz Konieczny :

Tytuł: Metoda poprawy bezpieczeństwa użytkowania urządzeń ręcznych

Streszczenie: Scharakteryzowano wymagania stawiane urządzeniom II klasy ochronności, zwłaszcza urządzeniom ręcznym. Zwrócono uwagę na zalety wynikające z tych rozwiązań oraz zasygnalizowano możliwe zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas niewłaściwej obsługi urządzenia. Zaproponowano zastosowanie dodatkowych środków ochrony w urządzeniu (wykraczających poza środki wynikające z klasy ochronności), które umożliwiłyby eliminację tych zagrożeń bez utraty dotychczasowych zalet jakie posiadają urządzenia II klasy ochronności.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, zagrożenie pożarowe, klasy ochronności, prąd uszkodzeniowy.

wstecz