Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 265

Autorzy: Mirosław Parol , Marcin Kuźma :

Tytuł: Ochrona przeciwporażeniowa w mikrosieciach niskiego napięcia

Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w mikrosieciach niskiego napięcia. Krótko scharakteryzowano strukturę i możliwe tryby pracy mikrosieci niskiego napięcia. Następnie omówiono problem uziemień roboczych w mikrosieciach. Zaprezentowano przykładową mikrosieć będącą przedmiotem badań oraz określono charakterystyczne miejsca zwarć. Przedstawiono warunki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz wyniki przeprowadzonych obliczeń zwarć doziemnych. Na ich podstawie dokonano oceny warunków zwarciowych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. W końcowej części przedstawiono podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: mikrosieci, ochrona przeciwporażeniowa, uziemienia przewodów PEN

wstecz