Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 249

Autorzy: Milos Sotak :

Tytuł: Sekwencyjna metoda Monte Carlo w systemach nawigacji

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy system przetwarzania danych w nawigacji wykorzystujący metodę sekwencyjną Monte Carlo znaną jako częściowe filtrowanie. Chociaż ta metoda wymaga dużych zasobów komputerowych jest jednak bardziej skuteczna niż filtry Kalmana, szczególnie jeśli system jest nieliniowy lub gęstość prawdopodobieństwa nie jest gaussowska. W metodzie wykorzystano też systemy GPS oraz INS.

Słowa kluczowe: GPS, nawigacja, metoad Monte Carlo.

wstecz