Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 223

Autorzy: Sławomir Jodzis , Tomasz Smoliński , Piotr Sówka :

Tytuł: Zastosowanie koncentrycznego elementu wyładowczego do syntezy ozonu w wyładowaniach powierzchniowych

Streszczenie: Przedstawiono wyniki badań nad syntezą ozonu w wyładowaniach powierzchniowych, wytwarzanych na powierzchni ceramicznego elementu wyładowczego (actuatora). Elektroda wysokonapięciowa actuatora składała się z zespołu koncentrycznych ścieżek przewodzących. Eksperymenty prowadzono w czystym tlenie przy użyciu zasilacza typu push-pull. Używano ozonatora, przez który gaz płynął z wymuszaną, stale rosnącą prędkością liniową. Uzyskane stężenia ozonu oraz wydajności energetyczne procesu wskazują na możliwość efektywnego wytwarzania ozonu w reaktorach o niekonwencjonalnie zorganizowanej przestrzeni reakcyjnej.

Słowa kluczowe: synteza ozonu, wyładowania powierzchniowe, ceramiczny element wyładowczy, ozonator koncentryczny.

wstecz