Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 209

Autorzy: Daniel Gajda , Andrzej Morawski , Andrzej Zaleski , Tomasz Cetner , Adam Presz :

Tytuł: Zwiększenie krytycznej gęstości prądu w nadprzewodnikowym drucie NbTi

Streszczenie: W artykule przedstawimy wyniki pomiarów Jc w drucie NbTi. Otrzymane rezultaty udowodniły iż za pomocą zimnego przeciągania można zwiększyć Jc w drutach NbTi. Przeprowadzone pomiary udowodniły także że zimne przeciąganie nie zmniejsza parametrów krytycznych drutu NbTi: temperatury krytycznej Tc i krytycznego pola magnetycznego Bc2.. Analiza siły pinningu, analiza Kramera i skalowanie siły pinningu pozwoliły określić źródło regeneracji i zwiększenia Jc i Fp.

Słowa kluczowe: NbTi, prąd krytyczny.

wstecz