Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 202

Autorzy: Krzysztof Majer :

Tytuł: Wpływ podmagnesowania rdzenia na zawartość wyższych harmonicznych drgań i hałasu rdzeni transformatorów.

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę harmoniczną drgań i hałasu emitowanego przez rdzenie transformatorów pracujących przy podmagnesowaniu składową stałą strumienia. Przedstawiony został układ pomiarowy do badań wibroakustycznych rdzeni modelowych w w/w warunkach pracy. Uzyskane rezultaty zostały uzupełnione odpowiednimi wynikami pomiarów dla trójfazowych transformatorów zasilających układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe w stanach awaryjnych. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 600 Hz.

Słowa kluczowe: transformatory, podmagnesowanie rdzenia, drgania , hałas, magnetostrykcja.

wstecz