Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 193

Autorzy: Ryszard Szczerbanowski , Kazimierz Zakrzewski :

Tytuł: Obliczanie strat we współczesnych blachach transformatorowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ indukcji i częstotliwości na straty w żelazie w blachach elektrotechnicznych wykorzystywanych w dławikach pracujących w filtrach wyższych harmonicznych. Podano uogólnioną zależność pozwalającą na obliczenie strat histerezowych i wiroprądowych z uwzględnieniem zastępczej eliptycznej pętli histerezy. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami. Wprowadzony do rozważań współczynnik An zależy w praktyce od średniej wartości indukcji występującej w przekroju poprzecznym rdzenia. Uogólniona zależność zawierająca współczynnik An może być stosowana w szerokim zakresie częstotliwości.

Słowa kluczowe: dławiki, transformatory, straty w blachach transformatorowych.

wstecz