Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 190

Autorzy: Wojciech Pietrowski :

Tytuł: Zastosowanie radialnej sieci neuronowej z wykorzystaniem strumienia osiowego w diagnostyce silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie radialnej sieci neuronowej do diagnostyki maszyny indukcyjnej. Do uczenia sztucznej sieci neuronowej wykorzystano pomierzony strumień osiowy. Pomiaru strumienia osiowego dokonano za pomocą cewki pomiarowej nawiniętej wokół połączeń czołowych stojana. Uszkodzenia symulowano za pomocą wyprowadzonych zaczepów uzwojenia stojana. Przedstawione wyniki podań potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody.

Słowa kluczowe: strumień osiowy, sztuczna sieć neuronowa, diagnostyka, maszyna indukcyjna.

wstecz