Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 180

Autorzy: Bai Liangyu , Tang Houjun , Xu Yang :

Tytuł: Optymalizacja systemu bezprzewodowej transmisji energii stosowanej przy implantach

Streszczenie: Bezprzewodowy system transmisji energii TET stosowany przy implantach jest obarczony niedogodnościami – słabym sprzężeniem obwodów, dużą indukcyjnością rozproszenia i małą efektywnością. W artykule zaproponowano optymalizację tego systemu.

Słowa kluczowe: bezprzewodowa transmisja energii, implanty.

wstecz