Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 174

Autorzy: Paweł Swornowski :

Tytuł: Idealne oprogramowanie pomiarowe

Streszczenie: Pokazano błędy i ograniczenia obliczeniowe komputera klasy PC pracującego w systemie 32-bitowym. Istotę problemu przedstawiono na przykładzie ingerowania w postać pierwotnego matematycznego równania prostej (przy wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów). Przedstawiono zestawienie wyników testu oprogramowań pomiarowych przeprowadzonych w latach 2001-2006 i 2010. Wskazano na konieczność doprecyzowania zapisów w stosownych normach.

Słowa kluczowe: błędy komputera klasy PC, metoda najmniejszych kwadratów, korekcja obliczeń, test oprogramowań pomiarowych.

wstecz