Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 169

Autorzy: Maciej Siwczyński :

Tytuł: O współzależności między mocą bierną a stabilnością napięcia zasilania w przypadku okresowych niesinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu

Streszczenie: W artykule podano nieznany dotąd związek miedzy mocą bierną a stabilnością napięcia zasilania w przypadku występowania okresowych niesinusoidalnych sygnałów napięcia i prądu.

Słowa kluczowe: Moc bierna, stabilność napięcia, optymalizacja, niesinusoidalne prądy i napięcia.

wstecz