Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 164

Autorzy: Adam Popowicz :

Tytuł: Wyrównywanie okresów sygnałów periodycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono i porównano bardziej oraz mniej znane metody wyrównywania okresów w sygnałach periodycznych. Do omówionych metod należą metoda całek normalizowanych, metoda korelacyjna, metoda filtracji dopasowanej oraz metoda Przesunięć Fourierowskich. Do wybranych metod zastosowano uśrednianie przesunięć względnych, zwiększając przez to w znaczący sposób dokładność wyznaczonych punktów centrujących. Analiza porównawcza została wykonana na symulowanym przebiegu EKG i obejmowała wpływ zakłóceń sieciowych, impulsowych, wolnozmiennych oraz szumu białego.

Słowa kluczowe: analiza sygnałów okresowych, punkty centrujące, analiza EKG, uśrednianie sygnałów

wstecz