Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 154

Autorzy: Wiktor Jakowluk :

Tytuł: Dobór optymalnego sygnału pobudzającego w zadaniu identyfikacji układu skrętnego

Streszczenie: Dokładność uzyskiwanych estymat parametrów identyfikowanego modelu zależy przede wszystkim od doboru odpowiedniego sygnału wejściowego, który wzbudza wybrane wejście obiektu regulacji. W wielu praktycznych zastosowaniach identyfikacja jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym, podczas normalnej pracy obiektu (procesu technologicznego). W pracy przedstawiono wyniki doboru optymalnego sygnału pobudzającego układem skrętnym. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji uzyskiwanych estymat parametrów. Maksymalizowano funkcjonał celu określony jako wyznacznik macierzy informacyjnej Fishera uwzględniając nałożone ograniczenia na amplitudę sygnału wejściowego. Stwierdzono, że optymalne pobudzenie identyfikowanego obiektu minimalizuje elipsoidalne obszary ufności estymowanych parametrów.

Słowa kluczowe: optymalny sygnał pobudzający, D-optymalność, identyfikacja systemu, elipsoidalny obszar ufności.

wstecz