Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 150

Autorzy: Mirosław Gajer :

Tytuł: Zastosowanie techniki obliczeń ewolucyjnych w obszarze teorii obwodów elektrycznych

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych w obszarze badawczym związanym z teorią obwodów elektrycznych. Algorytmy ewolucyjne zostały wykorzystane w celu przeprowadzenia analizy nieliniowych obwodów prądu stałego. W rozważanych obwodach występują zarówno nieliniowe rezystancje, jak i nieliniowe źródła napięcia, w tym źródła sterowane. Wyniki symulacji komputerowych dowodzą, że algorytmy ewolucyjne zapewniają wysoki stopień dokładności rozwiązań oraz odznaczają się stosunkowo szybką zbieżnością w przypadku zastosowania kodowania rozwiązań bezpośrednio z użyciem liczb rzeczywistych.

Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, teoria optymalizacji, teoria obwodów, obwody nieliniowe

wstecz