Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 140

Autorzy: Brahim Berbaoui , Chellali Benachaiba , Mostefa Rahli , Hamza Tedjini :

Tytuł: Skuteczny algorytm strojenia parametrów kontrolera PI wykorzystujący algorytm mrówkowy

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie kontrolera PI bazującego na algorytmie mrówkowym ACO do sterowania aktywnym filtrem mocy. Zaproponowano dwie metody sterowania – z kontrolerem PI I kontrolerem ACO. Symulacje wykazały że nowy kontroler jest nie tylko łatwy do implementacji ale także efektywnie redukuje niepożądane harmoniczne i moc bierną.

Słowa kluczowe: filtr mocy, zniekształcenie harmoniczne, algorytm mrówkjowy.

wstecz