Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 111

Autorzy: Tadeusz Płatek :

Tytuł: Analiza porównawcza strat mocy w trzypoziomowych falownikach typu FLC oraz typu NPC

Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł opisuje w sposób porównawczy niektóre cechy trzypoziomowych falowników z kondensatorami o zmiennym potencjale (FLC) oraz trzypoziomowych falowników z diodami poziomującymi (NPC). Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom strat mocy w falownikach trzypoziomowych typu FLC oraz NPC, odniesionych dodatkowo do strat mocy w falowniku dwupoziomowym.

Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, FLC, NPC, straty mocy w tranzystorach.

wstecz