Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 85

Autorzy: Szymon Piasecki , Marek Jasiński , Krzysztof Rafał , Marek Korzeniewski , Aritz Milicua :

Tytuł: Kompensacja wyższych harmonicznych w sieciowym przekształtniku PWM

Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane metody kompensacji wyższych harmonicznych. Pierwszą bazującą na filtrach cyfrowych przedstawiono w aplikacji, w bezpośrednim sterowaniu mocy z modulacją wektorową (DPC-SVM) przekształtnikiem sieciowym. Drugą bazującą na regulatorach rezonansowych przedstawiono w sterowaniu napięciowo zorientowanym (VOC) jako funkcję aktywnej filtracji sterowanego prostownika sieciowego. Na zakończenie przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: przekształtnik sieciowy, odkształcenie wyższymi harmonicznymi, kompensacja harmonicznych, jakość energii, filtry aktywne

wstecz