Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 79

Autorzy: Paweł Zielonka , Marek Jasiński , Małgorzata Bobrowska-Rafał , Andrzej Sikorski :

Tytuł: Sterowanie przekształtnika sieciowego AC-DC podczas zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej

Streszczenie: Artykuł zawiera podstawowe informacje opisujące zapady napięcia w sieci elektroenergetycznej. Na jego podstawie omówiono podstawowe zagadnienia sterowania przekształtnikiem sieciowym AC-DC. Zaprezentowano bezpośrednie sterowanie mocą z modulacją wektorową ang. Direct Power Control – Space Vector Modulated z modułem kompensacji zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej. Rozważania teoretyczne zweryfikowano na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w procesor sygnałowy DSP. Dokonano wstępnej optymalizacji kodu algorytmu sterowania, pod kątem maksymalnego wykorzystania możliwości platformy DSP.

Słowa kluczowe: zapady napięcia, przekształtnik AC-DC, niesymetryczne i odkształcone napięcie sieci

wstecz