Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 63

Autorzy: Sylwester Robak , Desire Rasolomampionona :

Tytuł: Rozproszone zasoby energii – przegląd zagadnienia

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę rozproszonych zasobów energii (DER), których zasadniczymi elementami są: generacja rozproszona, systemy magazynowania oraz reakcja strony popytowej. Oprócz przeglądu definicji DER przedstawiono: mechanizmy prawne sprzyjające rozwojowi zasobów DER, typowy zakres zastosowań DER oraz korzyści wynikające z wprowadzania DER do systemu elektroenergetycznego. W skrócie opisano również przykładowe programy z zakresu DER.

Słowa kluczowe: rozproszone zasoby energii, generacja rozproszona, reakcja strony popytowej, systemy magazynowania energii.

wstecz