Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 42

Autorzy: Marek Gała :

Tytuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny wpływu pracy odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule zaprezentowana została metoda wykorzystująca sztuczne sieci neuronowe do estymacji wartości chwilowych napięcia w analizowanym węźle systemu elektroenergetycznego zasilającego nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej. Przedstawiona metoda pozwala na dokonanie identyfikacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych oraz określenie ilościowego udziału poszczególnych odbiorców energii elektrycznej w całkowitym zaburzeniu napięcia występującym w określonych węzłach systemu elektroenergetycznego, np. w węźle PWP.

Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, sieci neuronowe, odbiorniki nieliniowe, estymacja napięcia.

wstecz