Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 35

Autorzy: Irena Wasiak :

Tytuł: Koncepcja inteligentnych mikrosystemów elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano aktualne problemy związane z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. Wskazano na konieczność zmian w istniejącej strukturze i funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznych. Zaprezentowano koncepcję inteligentnych mikrosystemów elektroenergetycznych na poziomie dystrybucyjnym. Omówiono architekturę i funkcje mikrosystemu oraz wskazano na nowe możliwości, jakie stwarza powstanie mikrosystemów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, poprawy jakości i efektywności zasilania.

Słowa kluczowe: inteligentne sieci elektroenergetyczne, mikrosystemy, generacja rozproszona, jakość zasilania

wstecz