Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 23

Autorzy: Janusz Mindykowski , Tomasz Tarasiuk :

Tytuł: Ocena jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych Część II - metody i instrumentarium pomiarowe

Streszczenie: W pierwszej części artykułu zatytułowanej „Parametry i narzędzia prawne oceny” krótko omówiono sieci okrętowe jako „case study” systemów wydzielonych, przedstawiono filozofię oceny jakości energii elektrycznej w takich systemach na tle aktualnego stanu prawnego w rozważanej tematyce. W części drugiej omówiono problematykę metod i odnośnego instrumentarium pomiarowego. W szczególności, przedstawiono propozycję nowego przyrządu pomiarowego, estymatora-analizatora jakości energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, sieci okrętowe, metody, instrumentarium pomiarowe.

wstecz