Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 6

Autorzy: Jan Popczyk :

Tytuł: Synergetyka

Streszczenie: Pod pojęciem synergetyki rozumie się syntezę długoterminowych przemian strukturalnych (technologicznych, ekonomicznych i społecznych) obejmujących – w kontekście bezpieczeństwa energetycznego – budownictwo (inteligentny dom plus-energetyczny), transport (samochód elektryczny), rolnictwo (rolnictwo energetyczne – biogazownie, biorafinerie) i energetykę (energetyka OZE/URE), która będzie się dokonywać w środowisku Smart Grid i z troską o bezpieczeństwo ekologiczne.

Słowa kluczowe: Strategia energetyczna. Holistyczne podejście.

wstecz