Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2011 Str. 1

Autorzy: Jacek Malko :

Tytuł: „Smart” w energetyce – moda czy konieczność

Streszczenie: Istotny cel: stworzenie i rozpowszechnienie sieci inteligentnych staje się pilnym globalnym priorytetem z uwagi na wynikające stąd korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Zasadniczym elementem wizji takich sieci jest synergia technik informatycznych i komunikacyjnych, gdyż staje się niezbędne dla współczesnych sektorów elektroenergetyki, zapewniając dwukierunkowy przepływ, szybkiej wykrywając i usuwając zakłócenia, ułatwiając integrację w sieci oraz dostarczając producentowi/konsumentowi narzędzi dla optymalizacji procesów sterowania i zarządzania energią.

Słowa kluczowe: sieć inteligentna, system elektroenergetyczny, zadania, priorytety, korzyści

wstecz