Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 349

Autorzy: Marian Głuszko :

Tytuł: Zagadnienia korozji stykowej w urządzeniach elektrotechnicznych eksploatowanych w różnych warunkach atmosferycznych. Sposób ochrony

Streszczenie: Urządzenia i aparaty elektrotechniczne eksploatowane w warunkach atmosferycznych narażone są na oddziaływanie agresywnych środowisk korozyjnych. Ze względu na złożoną konstrukcję tych urządzeń szczególnie niebezpieczne jest występowanie intensywnej korozji galwanicznej w miejscach nieprawidłowo dobranych stykowych połączeń metali. W artykule podano tabelaryczne zestawienie zalecanych, dopuszczalnych i niedopuszczalnych stykowych połączeń metali i wybranych powłok metalicznych. Pozwala ono na wyeliminowanie zjawiska korozji galwanicznej stykowych połączeń metali już na etapie projektowania urządzeń i aparatury. Najwyższą trwałość urządzeń elektroenergetycznych zapewnia dobór zalecanych połączeń stykowych metali.

Słowa kluczowe: urządzenia elektrotechniczne, korozja galwaniczna, metody ochrony

wstecz